Zorgeloos slapen op uw waterbed.

Eurowaterbed | Standaard 10 jaar garantie op waterbedden.

Door bij Eurowaterbed een waterbed aan te schaffen bent u zeker van een zeer hoge kwaliteit. Eurowaterbed  is zo zeker van haar kwaliteit dat u standaard 10 jaar garantie krijgt bij de aankoop van een waterbed. 

Garantie voorwaarden Eurowaterbed Plus.
Tenzij uitdrukkelijk bij het aanbod naar voren gekomen en shriftelijk of elektronisch anders overeengekomen, wordt de garantie gegeven volgens het volgende systeem:

Voor watermatrassen geldt een productgarantie van 10 jaar:

tot één jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging, met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen volledig voor rekening van Eurowaterbed.

één jaar en tot twee jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging komen voor rekening van Eurowaterbed. Montage kosten met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten komen voor 2/3 gedeelte voor rekening van Eurowaterbed.

twee jaar en tot drie jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging komen voor rekening van Eurowaterbed. Montage kosten met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten, komen voor 1/3 gedeelte voor rekening van Eurowaterbed.

drie jaar en tot vijf jaar na factuurdatum: de kosten van reparatie resp. vervanging voor rekening van Eurowaterbed exclusief kosten voor montage met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten

Vijf jaar en tot zes jaar na factuurdatum: 1/2 van de kosten van reparatie resp. vervanging voor rekening van Eurowaterbed exclusief kosten voor montage met inbegrip van de vracht- en voorrijkosten. 
zes jaar en tot 10 jaar na factuurdatum: afname van 1/5 deel per jaar op de kosten van vervanging. Exclusief kosten voor montage met inbegrip van voorrijkosten.

Voor het verwarmingselementen en de thermostaat geldt een product garantie van 5 jaar. Voor de veiligheidsvoering, schuimranden, tijk, bodem- en meubelopties geldt een product garantie van twee jaar. Voor het verschuiven van stabilisatie geldt 1 jaar.

Aanvullende garantie voorwaarden. 
Garantie voorwaarden gaan in vanaf de datum welke vermeld staat op de factuur. Voorwaarde is wel dat het waterbed door Eurowaterbed is gemonteerd en dat men zich heeft gehouden aan de onderhoudsadviezen.

Garantie ziet uitsluitend op het herstel of vervanging van de defecte onderdelen als het ontstane defect of gebrek gevolg is van een materiaal- of productiefout. Schade die direct of indirect gevolg is van het defect of gebrek vallen niet onder de garantie voorwaarden. Een defect of gebrek dient direct gemeld te worden bij Eurowaterbed. Na de melding bepaald Eurowaterbed of het defect of gebrek een gevolg is van een fabricagefout. Of een geconstateerd defect of gebrek hersteld, dan wel vernieuwd wordt, is uitsluitend ter bepaling van Eurowaterbed.

De garantie geldt niet ten aanzien van defecten of gebreken die het gevolg zijn van verkeerde behandelingen van het waterbed en/of onderdelen, ondeskundige plaatsing of verhuizing, door overbelasting, door reparaties of wijzigingen uitgevoerd door de koper. Eveneens geldt geen aanspraak op de garantie voorwaarden voor gebreken die voortvloeien uit normale slijtage.

De garantie richt zich enkel op het vervangen van het defecte onderdeel. Opsporen, constateren, schoonmaken of het uitvoeren van een noodreparatie zijn hierbij niet inbegrepen.

= terug naar boven =


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garantie Voorwaarden Eurowaterbed Plus